Zavedení nového formuláře/dokladu v návrhové činnosti při poskytování léčebně rehabilitační péče v odborné léčebně pro dospělé s platností od 1. 1. 2014

16. 12. 2013

Dovolujeme si vás upozornit na publikování článku o změnách v návrhové činnosti při poskytování léčebně rehabilitační péče v odborné léčebně pro dospělé platné od 1. 1. 2014

viz Návrhová činnost při poskytování léčebně rehabilitační péče v odborné léčebně v roce 2013 a 2014

Současně upozorňujeme, že číslo verze DR vyplňované v úvodní větě dávky od 1. 1. 2014 bude 6.2.24 a že v této souvislosti (zavedení nového dokladu 17 „Návrh na léčebně rehabilitační péči v odborné léčebně“) není vyhlášeno klasické přechodné období. Z důvodu této změny bude rovněž vydán nový program VZP kontrol.

Návrhy na léčebně rehabilitační péči v odborné léčebně pro dospělé vystavené navrhujícím lékařem před datem 1. 1. 2014 na formuláři/dokladu VZP-19/2004 ,,Návrh na umístění dítěte v dětské odborné léčebně“ a potvrzené VZP zůstávají v platnosti 6 měsíců od data vystavení, max. však do 31. 6. 2014. Návrhy na léčebně rehabilitační péči v odborné léčebně pro dospělé vystavené před 1. 1. 2014 na formuláři/dokladu VZP-19/2004 a zaslané VZP k potvrzení revizním lékařem bude VZP přijímat do 31. 1. 2014; později budou takové doklady hodnoceny jako neplatné.