Za zrušené regulační poplatky dá VZP příští rok lékařům a lékárnám 1,4 miliardy

11. 12. 2014

Bezmála 1,4 miliardy korun zaplatí Všeobecná zdravotní pojišťovna v roce 2015 ambulantním zdravotnickým zařízením a lékárnám jako kompenzaci za zrušené regulační poplatky. Třicetikorunové poplatky přestanou lidé platit od 1. 1. 2015. O jejich zrušení na podzim rozhodli poslanci a bylo obsaženo i v programovém prohlášení vlády.

Ambulantní poskytovatelé zdravotních služeb mohou v roce 2015 počítat od VZP s kompenzací za zrušené poplatky ve výši zhruba 900 milionů korun. V praxi to bude vypadat tak, že praktičtí lékaři, ambulantní specialisté či nemocniční ambulance budou pojišťovně vykazovat speciální signální kód (095 43) a VZP jim za něj bude následně platit částku 30 korun.

U lékáren počítá zdravotně pojistný plán VZP s tím, že částka vyplacená v roce 2015 jako kompenzace regulačních poplatků se bude pohybovat kolem 490 milionů korun. Také zde bude vše fungovat na bázi vykazování signálního kódu.

U lékáren to nicméně přece jen nebude tak jednoduché – jelikož se totiž v případě signálního kódu jedná o standardní kód výkonu, který zatím nebyl v lékárnách použit, musí VZP postupovat jako u jiných výkonů zdravotní služby. Proto bude potřeba, aby lékárna byla smluvním partnerem VZP a dále měla podepsaný úhradový dodatek.

VZP deklaruje, že signální kód proplatí všem lékárnám, které s ní mají smlouvu. Těm, které smlouvu s VZP nemají, ji pojišťovna nabídne k uzavření. Úhradový dodatek v současné době vzniká a VZP ho začne distribuovat v lednu 2015. Zároveň se VZP zavazuje uhradit lékárnám zpětně kódy vykázané od začátku roku 2015.

Od 1. 1. 2015 tak budou lidé nadále platit poplatek pouze za využití lékařské pohotovostní služby nebo pohotovostní služby v oboru zubní lékařství, a to ve výši 90 korun. Platit se nebude nic, pokud v rámci pohotovostní služby ošetřující lékař shledá, že stav pojištěnce vyžaduje hospitalizaci.

Mgr. Oldřich Tichý
vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí