VZP spolu s Masarykovou univerzitou pořádá 8. ročník konference „Lidé, zdravotnictví a právo“

9. 8. 2018

Konference zdravotnického práva je pod titulem „Lidé, zdravotnictví a právo“ pořádána od roku 2011, od roku 2016 ve spolupráci Všeobecné zdravotní pojišťovny a Masarykovy univerzity v Brně. Hlavní témata jsou vždy zaměřena na aktuální problémy právní regulace zdravotnictví. Přednášejícími jsou právníci, kteří se zdravotnictví ve své praxi věnují. Své místo mezi přednášejícími však mají i zástupci zdravotníků nebo ekonomů.

Ilustrační obrázek

V letošním roce se konference koná v Brně ve dnech 13. a 14. září. Mezi hlavní témata se dostaly novinky v úhradách a zdravotním pojištění v roce 2018 nebo hodnocení kvality ve zdravotnictví, které bude rozebráno z  pohledu státní správy, krajské samosprávy a z pohledu poskytovatele zdravotních služeb. Dále bude věnována pozornost péči o psychicky nemocné pacienty a úskalím reformy psychiatrické péče. Nakonec se budou přednášející i hosté věnovat problematice zdravotnického výzkumu, inovativní medicíny a experimentální léčby.

Konference je otevřena všem zájemcům o zdravotnické právo a související právní oblasti z řad odborné veřejnosti. Vítáni jsou jak právníci věnující se zdravotnictví, tak i lékaři a další zdravotničtí pracovníci, manažeři, zaměstnanci veřejné správy i studenti vysokých škol s právním a zdravotnickým zaměřením. Své přihlášky můžete vyplnit zde: http://www.vzpkonference.cz/prihlaska.