VZP schválila přes 90 % žádostí o zaplacení výjimečné léčby. Loni ji to stálo přes miliardu

30. 10. 2017

Více než jednu miliardu korun vydala v loňském roce VZP za nejmodernější léky, které platná legislativa doposud neumožňovala běžně hradit z veřejného zdravotního pojištění, ale pro nemocné představovaly prokazatelně jedinou možnost léčby. Oproti roku 2013 vzrostla částka, kterou pojišťovna vydala za své klienty tímto nestandardním způsobem, více než trojnásobně. Velká část případů se týká pacientů s rakovinou a jinými život ohrožujícími chorobami.

Ilustrační obrázek

O tom, zda může být konkrétní lék hrazen standardně z veřejného zdravotního pojištění, rozhoduje Státní ústav pro kontrolu léčiv. Ten je v Česku ze zákona jedinou institucí, která má uvedenou kompetenci, a všechny zdravotní pojišťovny musí jeho rozhodnutí respektovat.

Zákon o veřejném zdravotním pojištění nicméně v paragrafu 16 stanoví, že lék, který doposud není možné hradit standardně z veřejného pojištění, může pojišťovna svým klientům i přesto zaplatit. Zároveň ovšem týž zákon výslovně dodává, že takový postup je možný jen tehdy, jedná-li se prokazatelně o jedinou možnou léčbu a navíc pouze ve výjimečných případech.

V loňském roce ovšem lékaři požádali Všeobecnou zdravotní pojišťovnu o schválení a zaplacení takto nestandardně hrazené terapie ve více než 14 tisících „výjimečných“ případů. Pojišťovna přesto schválila 90,1 % z nich. Pro srovnání – v roce 2013 bylo schváleno 85,1 % podaných žádostí.

Počet žádostí o nestandardní úhradu léčby a související vynaložené náklady

 

Rok 2013

Rok 2016

Srovnání 2013/2016

Počet žádostí

7 167

14 039

  +95,9 %

Schváleno žádostí

6 099

12 649

+107,4 %

Související výdaje

297 mil. Kč

1 mld. 13 mil. Kč

+241,1 %

Ve výjimečných případech, když pojišťovna žádost zamítla, to bylo proto, že zákon její schválení neumožňoval – obvykle nešlo o jedinou možnost léčby, v úvahu připadala i jiná účinná a standardně hrazená terapie.

Při posuzování žádostí VZP spolupracuje s odbornými lékařskými společnostmi, které definují typy pacientů, pro něž je daný lék skutečně jedinou možností léčby.

Mgr. Oldřich Tichý
vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí