VZP přibylo za pět let 455 klientů s HIV. Z toho je jen 15 žen

22. 11. 2018

Za uplynulých pět let přibylo 455 pacientů, u nichž lékaři vykázali Všeobecné zdravotní pojišťovně diagnózu HIV. Na tomto nárůstu se z více než 96 % podíleli muži. Těch ve sledovaném období přibylo 440, zatímco žen pouze 15. Ještě rychleji než počet nemocných rostly náklady, které nejsilnější zdravotní pojišťovna vynakládá na péči o ně. Souvisí to zejména s tím, jak do praxe neustále přicházejí účinnější léky, které ovšem také stojí více peněz.

Ilustrační obrázek

Aktuální data o nakažených HIV zveřejňuje pojišťovna při příležitosti Světového dne boje proti AIDS, který připadá na 1. prosince.

V minulém roce stála péče o klienty VZP, u nichž lékaři vykázali nákazu HIV, více než 376 milionů korun. To je v průměru přes 218 tisíc korun na jednoho nemocného. O pět let dříve, tedy v roce 2013, to bylo méně než 214 milionů, tzn. zhruba 168 tisíc korun na pacienta. Pro srovnání – v průměru vydává VZP na péči o jednoho svého běžného klienta necelých 30 tisíc korun.

Počty klientů VZP s diagnostikovaným HIV a výdaje na péči o ně

 

Rok 2013

Rok 2014

Rok 2015

Rok 2016

Rok 2017

Srovnání 2013/2017

Pacienti celkem

1 268

1 319

1 428

1 598

1 723

+35,89 %

Z toho muži

995

1 047

1 167

1 321

1 435

+44,22 %

ženy

273

272

261

277

288

  +5,49 %

Náklady v tis. Kč

213 814

245 118

258 495

318 020

376 372

+76,03 %

Nejvíce pacientů nakažených virem HIV je dlouhodobě v Praze, ve středních Čechách a v Jihomoravském a Ústeckém kraji. Infekce HIV a nemoc AIDS se neustále šíří i přesto, že riziko lze snížit na naprosté minimum „nerizikovým“ chováním. Potřebné informace najdete např. na webových stránkách Národního programu boje proti AIDS v České republice a České společnosti AIDS pomoc.

Pokud máte obavy a nejste si jisti, zda jste se nemohli nakazit, nechte si udělat příslušné diagnostické vyšetření. Protilátky proti HIV se však vytvářejí zpravidla 2–5 týdnů po nákaze, takže pokud má být výsledek testu skutečně spolehlivý, pak musí uplynout 2–3 měsíce od rizikového chování. O vyšetření byste měli požádat svého ošetřujícího lékaře, můžete však absolvovat odběr krve i v některé AIDS poradně nebo zdravotním ústavu. Výsledek testu budete znát nejpozději do 14 dnů.

Počty klientů VZP s diagnostikovaným HIV a výdaje na péči o ně v jednotlivých krajích

 

Pacienti

Náklady (v tis. Kč)

Praha

     729

            173 335

Středočeský kraj

     177

              36 936

Jihočeský kraj

       72

              14 388

Plzeňský kraj

       63

              15 866

Karlovarský kraj

       39

                8 948

Ústecký kraj

     125

              25 028

Liberecký kraj

      79

              13 632

Královéhradecký kraj

      59

              10 297

Pardubický kraj

      51

              10 205

Kraj Vysočina

      33

                5 055

Jihomoravský kraj

    136

              26 889

Olomoucký kraj

      37

                 8 191

Moravskoslezský kraj

      87

              20 627

Zlínský kraj

     36

                6 976

CELKEM

 1 723

            376 372

Mgr. Oldřich Tichý
vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí