VZP nabídla smlouvu protonovému centru. Jediná reakce: Upište se k mlčenlivosti!

11. 11. 2013

Ilustrační obrázek

Všeobecná zdravotní pojišťovna již 25 dní marně čeká na to, až Protonové centrum v Praze posoudí návrh standardní smlouvy, kterou mu pojišťovna předložila v polovině října spolu s dohodou o narovnání. Smlouva by měla zajistit protonovou terapii pro zhruba 150 pacientů s rakovinou ročně. Jedinou reakcí protonového centra byl doposud požadavek, aby všechna jednání, která by s VZP vedlo, podléhala přísnému utajení před veřejností.

Navržená Smlouva o poskytování a úhradě zdravotních služeb počítá s tím, že by VZP posílala své klienty, jimž odborníci indikují jako nezbytně potřebnou protonovou terapii, do pražského centra. Obsahuje i částky, které by VZP centru platila.

Diagnózy uvedené ve smlouvě vycházejí ze stanovisek odborných společností a ceny odpovídají evropským standardům. Podle odhadů odborníků by VZP ročně poslala do Protonového centra v Praze cca 150 klientů. Vzhledem k tomu, že u VZP je registrováno zhruba 60 % pojištěnců z ČR, stala by se pojišťovna s uvedeným počtem klientů odeslaných „na proton“ lídrem v oblasti úhrad protonové terapie v celé EU (viz příloha).

Namísto podmínek, za nichž by mohli být klienti VZP v Protonovém centru v Praze léčeni, však zástupci centra zatím řešili pouze to, aby vyjednávání bylo utajeno před veřejností. Bezmála tři týdny poté, co VZP přišla s návrhem smlouvy, zaslali do VZP třístránkový návrh tzv. „Dohody o důvěrnosti.“ Její podstatou je, že veškeré informace o jednání mají být tajné.

„S důvěrnými informacemi bude zacházeno jako s informacemi soukromými a přísně tajnými. Bez předchozího písemného souhlasu nesmí být důvěrné informace sděleny jiným osobám, než jsou ředitelé, vedoucí pracovníci, zaměstnanci a poradci, kteří budou vázáni povinností mlčenlivosti,“ požadují zástupci protonového centra.

VZP je přesvědčena, že na takovéto podmínky nemůže přistoupit. Bylo by to v rozporu se zákonem o svobodném přístupu k informacím i s novým přístupem VZP, vycházejícím z maximální možné otevřenosti. Není navíc možné, aby o jednáních nebyli informováni ani členové správní rady pojišťovny. Nic na tom nemění fakt, že podle dostupných informací na podobné praktiky přistoupila Vojenská zdravotní pojišťovna, kde vedení odmítlo ukázat smlouvu s protonovým centrem členovi správní rady, který o to žádal. Zatím marně o to žádal i zdravotní výbor senátu, který projednával petici o protonové léčbě.

VZP dnes požádala o stanovisko k tzv. „Dohodě o důvěrnosti“ ministerstvo zdravotnictví. Protože utajení informací si protonové centrum klade jako podmínku pro další jednání, nemohl se zatím celý spor pohnout z místa. Několik termínů jednání, které VZP navrhla, zástupci centra neakceptovali.

Mgr. Oldřich Tichý
vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí