VZP dá ročně za léčbu epilepsie skoro 700 milionů, lék pro nejtěžší pacienty je teď dostupnější

10. 2. 2014

Ilustrační obrázek

Bezmála 700 milionů korun dá ročně Všeobecná zdravotní pojišťovna na léčbu klientů trpících epilepsií. Nejvíce stojí léky, které nemocní potřebují. Pro ty nejtěžší pacienty s epilepsií je dobrou zprávou, že již několik měsíců je pro ně dostupnější moderní lék Trobalt. Zatímco donedávna ho mohli předepisovat jen lékaři v několika specializovaných centrech, teď ho mohou nemocní dostat přímo u svých specialistů neurologů či psychiatrů. VZP toto uvolnění podmínek podpořila ve správním řízení, které pak díky tomu skutečně dopadlo ve prospěch pacientů.

Počty nemocných epilepsií se mezi pojištěnci VZP setrvale pohybují kolem 50 tisíc. VZP na rozšíření této choroby a na náklady s ní spojené upozorňuje v souvislosti s Evropským dnem epilepsie, který připadá vždy na druhé pondělí v únoru (letos 10. 2.) 

Klienti VZP s epilepsií a náklady na péči o ně

  2011 2012 2013*
Počet Nemocných 50 785 50 452 48 182
Náklady na péči v 323 554 000 323 039 000 290 187 000
Náklady na léky v 337 500 000  343 009 000 307 935 000
Další náklady v 19 502 000 16 350 000 15 046 000
Náklady celkem v Kč 680 556 000 682 398 000 613 768 000

*údaje za rok 2013 jsou za období leden až listopad; vyúčtování za prosinec není ještě hotové

Epilepsie je záchvatovité onemocnění mozku, které postihuje zhruba 1 % populace. Může být vrozená či získaná (např. po úrazu, blokádě páteře, nádoru, infekci apod.). Záchvaty mohou mít různé projevy – od lehkých mrákot a vrávorání až třeba po ztrátu vědomí a svalové křeče postihující celé tělo. Zmiňovaný přípravek Trobalt je určen pro nejtěžší pacienty starší 18 let, s generalizovanými záchvaty, u nichž nezabíraly jiné léky. Cílem je kompenzace jejich stavu.

Častěji epilepsie postihuje muže než ženy, což je dobře patrné na vzorku klientů VZP, kteří trpí touto nemocí – viz následující tabulka.

  2011 2012 2013*
Muži 27 211 27 204 26 059
Ženy 23 574 23 248 22 123
Celkem 50 785 50 452 48 182

*údaje za rok 2013 jsou za období leden až listopad; vyúčtování za prosinec není ještě hotové

Mgr. Oldřich Tichý
vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí