VZP aktualizovala průkazy pojištěnce

5. 6. 2013

Viděli jste už u někoho průkaz pojištěnce VZP, který vypadá trochu jinak než váš? Buďte v klidu, váš průkaz nadále platí. Nové typy průkazů nejsou vydávány plošně, ale jen novým pojištěncům nebo při automatické obnově průkazů po vypršení platnosti.

S platností od 1. 6. 2013 vydává VZP ČR průkazy pojištěnce v aktualizované podobě, a to jak modré průkazy pojištěnce VZP ČR, které jsou zároveň Evropským průkazem zdravotního pojištění (EHIC), tak i zelené průkazy pojištěnce VZP pro občany zemí mimo EU, pracující v ČR, a žluté průkazy pro pojištěnce jiného státu, registrované u VZP ČR jako u české výpomocné zdravotní pojišťovny.

Na průkazech jsou uvedeny nové telefonní kontakty pro ověřování průkazu a pro informace. Změnu si vyžádal přechod VZP na IP telefonii, kdy ČTÚ přidělil VZP negeografický telefonní rozsah začínající čtyřčíslím 9522. Tento tvar mají všechna telefonní čísla VZP v celé republice. Na průkazech je také aktualizována podoba loga VZP ČR.

Staré typy průkazů zůstávají v platnosti do vypršení doby na nich uvedené. Vzory nových i starých průkazů najdete na www.vzp.cz/prukazy.

Nové modré evropské průkazy jsou opět vydávány na pět let, zelené a žluté mají platnost jen jeden rok a pouze na území ČR. Pojištěnci vybavení zelenými průkazy mají nárok na poskytnutí plné zdravotní péče v českých zdravotnických zařízeních, na žlutých průkazech je rozsah pojišťovnou hrazené péče (resp. jeho případné omezení) výslovně uveden.