Vykazování receptu s datem vydání LP do konce roku 2018

13. 12. 2018

Doplňujeme informaci k nové verzi datového rozhraní od 1. 1. 2019

Ilustrační obrázek

Recepty s datem vydání léčivého přípravku do konce roku 2018 je možné s ohledem na změnu datového rozhraní od 1. 1. 2019 vykázat dvěma způsoby:

  • Lze použít verzi DR 6.2.36 – atribut RHRA může nabýt jen hodnoty „X“, „ “
  • Lze použít novou verzi DR 6.2.37 – atribut RHRA může nabýt hodnot „A“, „B“, „C“, „D“