Upozornění na změnu indikačních skupin

18. 9. 2020

Ke dni 1. 9. 2020 došlo ke změně u 12 kódů indikačních skupin v Úhradovém katalogu VZP - ZP ze skupiny ZP 08 – zdravotnické prostředky pro pacienty s poruchou sluchu.

Ilustrační obrázek

U těchto kódů byla odstraněna úhrada a cena vycházející z úhradových skupin stanovených zákonem. Ceny a úhrady jsou ovšem uvedeny u jednotlivých kódů ZP. V systému vykazování foniatrických ZP se tedy nic nemění, tzn. stále je nutné na poukaz o foniatrickou pomůcku uvést kód indikační skupiny a kód konkrétního ZP, u kterého je úhrada uvedená. Údaj o úhradě  není uvedený duplicitně jak u kódu indikační skupiny, tak u kódu konkrétního ZP. V rámci této změny nedošlo ke změnám v úhradách, které jsou zákonem stanovené pro jednotlivé úhradové skupiny.

Stále platí podmínky popsané v Metodice pro pořizování dokladů.