Upozornění na nezbytnost dodržování správnosti indikací laboratorních vyšetření

20. 12. 2017

V souvislosti s informací, že jsou naši smluvní partneři (zejména VPL a PLDD) oslovováni některými poskytovateli laboratorních služeb s požadavkem na provedení laboratorních vyšetření (konkrétně např. vyšetření moči), jejíž součástí je i předvyplněná žádanka, upozorňujeme na nutnost dodržovat stanovené podmínky úhrady ve všech případech indikace vyžádané péče hrazené z prostředků veřejného zdravotního pojištění (dále v. z. p.).

Ilustrační obrázek

Na základě Smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb je podmínkou úhrady správná a oprávněná indikace v souladu s aktuálním zdravotním stavem pacienta a její odůvodnění musí být uvedeno ve zdravotnické dokumentaci. V případě indikace vyžádané péče v souvislosti s preventivní péčí musí být obsah i stanovené rozmezí v souladu platnými právními předpisy, včetně vyhlášky č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách.

V případě screeningových vyšetření lze hradit pouze vyšetření splňující podmínky stanovené platnou legislativou. Obecně lze hradit pouze péči poskytnutou pojištěnci s cílem zlepšit nebo zachovat jeho zdravotní stav nebo zmírnit jeho utrpení, pokud odpovídají zdravotnímu stavu pojištěnce a účelu, jehož má být jejich poskytnutím dosaženo, jsou pro pojištěnce přiměřeně bezpečné, jsou v souladu se současnými dostupnými poznatky lékařské vědy a existují důkazy o jejich účinnosti vzhledem k účelu jejich poskytování. Z prostředků v. z. p. tedy není hrazena péče indikovaná za účelem výzkumu nebo studie.

Za vyžádanou péči odpovídá indikující lékař. Šetření zdravotní pojišťovny bude vzhledem k výše uvedenému v budoucím období zaměřeno na ověření správnosti a oprávněnosti vyžádaných laboratorních služeb.