Typové smlouvy pro poskytovatele zdravotnické záchranné služby a přepravy pacientů neodkladné péče, pro poskytovatele lůžkové péče a pro poskytovatele zdravotnické dopravní služby

18. 9. 2018

Ilustrační obrázek
  • 21.8.2018 byl mezi VZP ČR a zástupcem segmentu podepsán protokol o schválení typové smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb pro poskytovatele zdravotnické záchranné služby a přepravy pacientů neodkladné péče
  • 31.8.2018 byl mezi VZP ČR a zástupci segmentu podepsán protokol o schválení typové smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb pro poskytovatele lůžkové péče
  • 18. 9. 2018 byl mezi VZP ČR a zástupci segmentu podepsán protokol o schválení typové smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb pro poskytovatele zdravotnické dopravní služby.

VZP ČR považuje tyto typové smlouvy za závazný dokument, v jehož znění budou příslušným smluvním partnerům nabízeny smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb. Signatáři protokolů stvrzují, že dohodnuté znění typových smluv je v souladu s vyhláškou č. 618/2006 Sb., o rámcových smlouvách a souvisejícími platnými obecně závaznými právními předpisy. Deklarují, že dle svých možností budou vytvářet podmínky k tomu, aby jednotlivé smlouvy byly uzavřeny do 31. 12. 2018.

Dokumenty naleznete zde: