Správní rada VZP podpořila postup ve sporu s protonovým centrem

29. 4. 2013

Ilustrační obrázek

Správní rada VZP dnes na svém jednání podpořila dosavadní kroky ředitele Zdeňka Kabátka ve sporu s pražským protonovým centrem. Placenou reklamní kampaň zástupců protonového centra, která probíhala v některých rádiích a vyvrcholila peticí na stránkách protonového centra, považuje správní rada za vysoce neetickou a lživou, kdy jejím cílem je výhradně získání veřejných prostředků, nikoliv prospěch pacienta.

Správní rada uložila řediteli VZP následující úkoly:

1) Přistoupit k aktivní právní obraně proti žalobě protonového centra podané u Rozhodčího soudu a případným dalším žalobám ze strany protonového centra.

2) Pokračovat v soudním sporu u obecného soudu o určení neplatnosti Smlouvy o budoucí smlouvě.

3) Přistoupit k doplnění trestních oznámení, která VZP podala v souvislosti s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě a jejím budoucím plněním, případně k podání nového trestního oznámení v této věci.

Správní rada prohlašuje, že stejně VZP garantuje zajištění tohoto typu péče všem pacientům, kteří ji nezbytně potřebují a kteří na ni budou řádně indikováni.

Mgr. Oldřich Tichý
vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí