Splatnost doplatku finanční spoluúčasti u Mořského koníka se prodlužuje

19. 3. 2020

V souvislosti s výskytem koronaviru a onemocnění COVID-19 a na základě aktuálního vývoje se VZP rozhodla odložit splatnost doplatku finanční spoluúčasti u léčebně-ozdravného pobytu Mořský koník.

Ilustrační obrázek

V ustanovení čl. IV. odst. 3 písm. b) Smlouvy o účasti dítěte na léčebně ozdravném pobytu, kterou zákonní zástupci podepsali, se uvádí, že: „zákonný zástupce provede jednorázově úhradu doplatku do celkové výše finanční spoluúčasti nejpozději do šedesáti (60) kalendářních dnů před začátkem příslušného turnusu“. Nově by měla být úhrada spoluúčasti provedena nejpozději do třiceti (30) kalendářních dnů před začátkem příslušného turnusu.

Pokud by s ohledem na nastalý pandemický stav došlo ke zrušení léčebně-ozdravného pobytu Mořský koník v roce 2020, a to i jednotlivých dílčích turnusů, bude VZP ČR vracet vždy celou částku, kterou zákonný zástupce uhradil/a, což se týká i administrativního poplatku ve výši 1 000 Kč. Na to pamatuje i již zmíněná smlouva, která toto umožňuje z důvodu vis maior, na základě rozhodnutí nebo na základě závazných pokynů státních orgánů České republiky nebo země, ve které se léčebně-ozdravný pobyt koná, nebo na základě rozhodnutí Správní rady VZP ČR.