Školní jídelny budou soutěžit o nejlepší zdravý oběd z drůbeže

14. 2. 2013

Všeobecná zdravotní pojišťovna a Společnost pro výživu vyhlašují v rámci projektu Žij zdravě již čtvrtý ročník úspěšné a oblíbené soutěže O nejlepší školní oběd. Soutěž je určena školním jídelnám z celé republiky. Letošním tématem je moderní a zdravé polední menu, jehož hlavní surovinou musí být drůbež.

Školní stravování hraje ve stravovacích návycích dětí a mládeže nemalou roli. V zájmu boje proti nezdravému životnímu stylu českých dětí se proto stává dobrou tradicí soutěž O nejlepší školní oběd, jejímž cílem je zviditelnit školní jídelny jako klíčové hráče v boji proti dětské obezitě. Zároveň tak inspiruje rodiče k akceptaci jídelen jako součásti správného stravování jejich dětí. Díky soutěži se daří dokázat, že strava ve školních jídelnách může být kvalitní, chutná, pestrá a energeticky vyvážená.

Do soutěže se mohou přihlásit školní jídelny z celé České republiky prostřednictvím internetových stránek www.ZijZdrave.cz do 30. dubna 2013. Na stránkách najdete jak přihlášku, tak kompletní pravidla soutěže.

Každá z přihlášených jídelen se musí prezentovat kompletním poledním menu sestávajícím ze tří chodů (polévky, hlavního jídla s přílohou a dezertu). V letošním roce je podle zadání hlavní surovinou drůbež. Cena za potraviny na přípravu jedné porce nesmí překročit 34 Kč, což odpovídá limitu podle vyhlášky o školním stravování. Jídlo musí odpovídat zásadám zdravého stravování a soutěžní pokrmy musí jídelna běžně nabízet na svém jídelním lístku. Soutěž tak zároveň dokládá, že zdravé jídlo nemusí být drahé.

První kolo soutěže probíhá korespondenční formou (k přihlášce už musí být přiložena obrazová prezentace jídel a jejich recepty včetně technologického postupu a vypočtené částky za menu). Odborná porota vybere deset postupujících týmů, které se utkají ve druhém kole, kdy své menu uvaří a předloží porotcům k degustaci. Toto celorepublikové finálové kolo se bude konat 27. srpna 2013 v Praze. Školním jídelnám, které se umístí na prvních třech místech, věnuje Všeobecná zdravotní pojišťovna v rámci projektu Žij zdravě finanční prostředky na nákup kuchyňského vybavení.

O programu ŽIJ ZDRAVĚ

Program Žij zdravě, financovaný z fondu prevence VZP, je celostátní edukační kampaň, jejímž cílem je zvýšit povědomí veřejnosti o obezitě jako vážném celospolečenském problému, přispět ke změně chování českého obyvatelstva a napomoci k dodržování tzv. Rovnice zdravého života, která říká: lépe jíst + více se hýbat = zdravě žít.