Sdělení pro úřady místní správy

10. 1. 2011

Od 1. 1. 2011 nabyl účinnosti zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád. Tímto zákonem je nově upraveno poskytování informací správcům daně. Současně bylo novelizováno ustanovení § 23 odst. 1 zákona č. 592/1992 Sb., které připouští možnost vzájemného poskytování informací mezi Všeobecnou zdravotní pojišťovnou České republiky (dále VZP ČR) a orgány místní správy, jako správci daně. Pro účel poskytování součinnosti bude otevřen způsob komunikace prostřednictvím datových schránek.

Z důvodu co nejefektivnějšího zpracování výzev stanovujeme jednotnou formu pro zadání požadavků na poskytnutí informací. Požadavky budou zasílány jako soubor ve formátu xls/xlsx, který bude přílohou datové zprávy. Datová zpráva by měla obsahovat jeden až tři soubory v závislosti na druhu požadovaných dat (každá z níže uvedených skupin bude v samostatném souboru). Pro poskytnutí součinnosti požadujeme následující údaje v uvedeném formátu:

  • fyzické osoby: Rodné číslo (číslo pojištěnce), Jméno, Příjmení
  • právnické osoby: IČ, Název 
  • cizinci a osoby, u nichž není známo rodné číslo (číslo pojištěnce): prázdný sloupec, Jméno, Příjmení, Datum narození (ve tvaru dd.mm.rrrr)

Každý z těchto údajů bude uveden v samostatném sloupci, bez zkratek.

Příklad pro fyzické osoby

Rodné číslo/č. poj. Jméno Příjmení
6985214788 Adam Novák
2098521699 Jan Starý

Příklad pro právnické osoby

Příjmení/Název
46513268 Niko,s.r.o.

Příklad pro cizince a osoby, u nichž není známo rodné číslo (číslo pojištěnce)

Rodné číslo/č. poj. Jméno Příjmení dat. nar.
  Paul Dimitrov 02.02.1972
  Robert Peter Denisson 31.12.1945

V rámci urychlení zpracování výzev k poskytnutí součinnosti doporučujeme zasílat hromadné dotazy v jedné výzvě v určité časové frekvenci a uvádět číslo jednací.

Na závěr připomínáme, že veškeré výzvy k součinnosti třetích osob je třeba zasílat na ID adresu: i48ae3q, Ústředí VZP ČR, Orlická 4/2020, 130 03 Praha 3, kde jsou vyřizovány.