Reakce VZP na prohlášení zástupců odborového svazu k úhradové vyhlášce

29. 8. 2019

V návaznosti na prohlášení zástupců Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR týkající se úhradové vyhlášky pro rok 2020 je Všeobecná zdravotní pojišťovna nucena deklarovat, že k dohodovacímu řízení pro rok 2020 přistoupila s jasným cílem využít svých dobrých ekonomických výsledků plně ve prospěch poskytovatelů zdravotních služeb. Celkový objem finančních prostředků, o které je VZP společně s ostatními zdravotními pojišťovnami připravena meziročně navýšit úhrady pro všechny segmenty českého zdravotnictví, činí více než 25 miliard.

Ilustrační obrázek

Všeobecná zdravotní pojišťovna v průběhu Dohodovacího řízení o hodnotách bodu, výši úhrad zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezeních deklarovala vůli maximálně respektovat požadavky zástupců jednotlivých segmentů v rámci reálných možností systému veřejného zdravotního pojištění. Důkazem je i dosažení dohod s většinou segmentů s výjimkou segmentu akutní lůžkové péče, domácích zdravotních služeb a následné lůžkové péče. 

Zároveň VZP již v roce 2019 realizuje řadu projektů, jejichž cílem je reagovat na nejpalčivější problémy českého zdravotnictví, ať už se jedná o regulační mechanismy, podporu nově se rozvíjejících se segmentů, reformu primární péče či programů péče o chronicky nemocné.  Celkový finanční dopad výše uvedených aktivit do nákladů VZP činí 2 miliardy korun nad rámec platné úhradové vyhlášky pro letošní rok.

VZP je přesvědčena, že vydání úhradové vyhlášky pro rok 2020 v podobě odpovídající parametrům, jež navrhla v rámci dohodovacího řízení, zajistí stabilní základ pro bezproblémové fungování českého zdravotnictví v roce 2020. Zároveň je v případě příznivějšího vývoje české ekonomiky připravena pokračovat v realizaci „investic“ do českého zdravotnictví, které budou řešit klíčové problémy, které zmiňují i zástupci krizového štábu.

„Všeobecná zdravotní pojišťovna vnímá úhradovou vyhlášku jako minimální základ, který garantuje nepodkročitelný objem příjmů pro naše smluvní partnery, na kterém chceme dále rozvíjet cílené bonifikační mechanismy směřující k trvalé udržitelnosti systému zdravotnictví České republiky,“ řekl ředitel VZP Zdeněk Kabátek. 

Vlastimil Sršeň
tiskový mluvčí