Protokol

30. 7. 2013

O nedohodě z přípravné fáze dohodovacího řízení skupiny poskytovatelů akutní ústavní péče a zdravotních pojišťoven o způsobu úhrad v roce 2014, konaného dne 15. 7. 2013

(čl2, odst. 2 Jednacího řádu dohodovacího řízení)

Datum a čas konání: 15. 7. 2013 (po přerušení pokračováno dne 24. 7. 2013 tamtéž)
Místo konání: Ústředí VZP ČR, Praha
Účastníci jednání: viz přiložené prezenční listiny 

Jednání se uskutečnilo v souladu s „Jednacím řádem dohodovacího řízení o hodnotách bodu, výši úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezení“.

Návrhy jednotlivých účastníků a jejich skupin byly předloženy po přerušení v písemné podobě. Tyto návrhy tvoří přílohy č. 1 – 5.  tohoto protokolu.

Po jednání o předložených návrzích a vyjasňování stanovisek účastníků k předloženým návrhům účastníci přípravné fáze dohodovacího řízení přistoupili k hlasování o jednotlivých návrzích.

Žádný z předložených návrhů nezískal souhlas všech přítomných zástupců zdravotních pojišťoven a potřebný souhlas přítomných zástupců profesních sdružení zastoupených v segmentu poskytovatelů akutní zdravotní ústavní péče, jak stanovuje „Jednací řád dohodovacího řízení o hodnotách bodu, výši úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění regulačních omezení“.

Výsledky hlasování:

Návrh SZP ČR (příloha č. 1)

Za zdravotní pojišťovny:

Souhlas 6
Nesouhlas 0
Zdržel se hlasování 1


Za poskytovatele:

Souhlas 0
Nesouhlas 4
Zdržel se hlasování 0


Návrh nebyl přijat.

Návrh VZP ČR (příloha č. 2)

Za zdravotní pojišťovny:

Souhlas 1
Nesouhlas 2
Zdržel se hlasování 4


Za poskytovatele:

Souhlas 0
Nesouhlas 0
Zdržel se hlasování 4


Návrh nebyl přijat.

Návrh ANČR a AČMN (příloha č. 3)

Za zdravotní pojišťovny:

Souhlas 0
Nesouhlas 0
Zdržel se hlasování 7


Za poskytovatele:

Souhlas 4
Nesouhlas 0
Zdržel se hlasování 0


Návrh nebyl přijat.

Návrh AKN ČR (příloha č. 4)

Za zdravotní pojišťovny:

Souhlas 0
Nesouhlas 0
Zdržel se hlasování 7


Za poskytovatele:

Souhlas 2
Nesouhlas 0
Zdržel se hlasování 2


Návrh nebyl přijat.

Návrh SSN (příloha č. 5)

Za zdravotní pojišťovny:

Souhlas 0
Nesouhlas 0
Zdržel se hlasování 7


Za poskytovatele:

Souhlas 3
Nesouhlas 0
Zdržel se hlasování 1


Návrh nebyl přijat.

Účastníci jednání přípravné fáze Dohodovacího řízení o hodnotách bodu, výši úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezení pro skupinu  poskytovatelů akutní ústavní péče nedošli k dohodě ve smyslu § 17 zákona č. 48/1997 Sb.

V Praze dne 24. 7. 2013