Prosba o spolupráci – nepovinné položky numerických a peněžních atributů v DR

4. 4. 2018

Dovolujeme si vás požádat o vzájemnou spolupráci z důvodu vyskytujících se problémů s vyplňováním nepovinných položek numerických a peněžních atributů.

Ilustrační obrázek

Jedná se konkrétně o následující text, který je uveden v Datovém rozhraní individuálních dokladů:

„U numerických atributů jsou povoleny pouze předřazené mezery a číslice „0“ až „9“. Nesmí se uvádět znaménko. U atributů, které jsou označeny jako nepovinné nebo se nevyplňují, je v případě jejich neuvedení nutno vyplnit poslední místo vpravo „0“ a uvést předřazené mezery (nebo nuly).

U peněžních atributů jsou povoleny pouze předřazené mezery, číslice „0“ až „9“ a desetinná tečka. Příklad – číslo 200 musí být uvedeno jako 200.00. U atributů, které jsou označeny jako nepovinné nebo se nevyplňují, je v případě jejich neuvedení nutno vyplnit poslední 4 místa vpravo „0.00“ a uvést předřazené mezery (nebo nuly).“

Z pohledu VZP ČR je tento způsob problematický, protože předřazená 0 u nepovinných atributů nedává v některých případech jasnou informaci, zda atribut nabývá hodnoty 0, nebo nebyl vyplněn.

VZP ČR by ráda tuto nesrovnalost vyřešila změnou vyplňování nepovinných položek numerických a peněžních atributů znaky mezer. Rádi bychom vás ovšem požádali o váš názor, do jaké míry by tato změna ovlivnila vaše systémy a zda je pro vás žádoucí. Vaše vyjádření prosím pište na e-mail kpm@vzp.cz.