Prohlášení VZP ČR k výsledku Dohodovacího řízení se zástupci segmentu domácí péče

3. 7. 2019

Ilustrační obrázek

V návaznosti na tiskové prohlášení segmentu domácí péče je Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR nucena jasně deklarovat, že tento segment považuje za klíčový v zajištění komplexní zdravotní péče pro své klienty.

V rámci Dohodovacího řízení VZP i ostatní zdravotní pojišťovny intenzivně vnímaly požadavky zástupců tohoto segmentu a snažily se jim nabídnout takové řešení, které by zajistilo lepší financování a další navýšení úhrad podporující stabilizaci a rozvoj péče v domácím prostředí. Vzhledem k disponibilním zdrojům systému veřejného zdravotního pojištění však nebylo možné realizovat skokové navýšení úhrad v řádu desítek procent.

Pro VZP je však nadále segment poskytovatelů domácí péče jedním z klíčových partnerů. Proto je připravena v jednáních pokračovat a snažit se nalézt řešení a nastavení úhradových mechanismů eliminujících největší problémy poskytovatelů domácí péče (nákladní pacienti, nepřetržitý provoz, kvalita apod.).

Mgr. Oldřich Tichý, MBA
vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí