Připravované změny Metodiky pro pořizování a předávání dokladů a datového rozhraní

15. 4. 2020

Dovolujeme si vás upozornit na publikování připravovaných změn Metodiky pro pořizování a předávání dokladů (6.2.37) a datového rozhraní (6.2.40) k 1. 6. 2020.

Ilustrační obrázek

Změny Metodiky a DR k 1. 6. 2020, které schválila na svém jednání Komise pro Metodiku, jejímiž členy jsou zástupci Svazu zdravotních pojišťoven ČR, VZP ČR a zástupci profesních sdružení poskytovatelů zdravotní péče, jsou uveřejněny v rubrice Vyúčtování zdravotní péče > Metodika vyúčtování – připravované změny.

Od 1. 1. 2020 ukládá § 81g zákona o léčivech (zákon č. 378/2007 Sb.) lékárnám při výdeji léčivého přípravku na základě receptu vystaveného v listinné podobě převádět údaje z listinného receptu a vlastní výdeje léčivých přípravků do elektronické podoby. Takto digitalizované výdeje obsahují oba identifikátory EIDE i EIDV a je možné je předávat do zdravotní pojišťovny v dávce elektronických receptů. V souladu se změnou textu metodiky a popisu datového rozhraní odsouhlaseného dne 9. 4. 2020 s účinností od 1. 6. 2020 pak bude platit, že úhrada za digitalizaci receptu podle vyhlášky č. 268/2019 Sb. bude provedena za digitalizované recepty vykázané v samostatné dávce receptů.

Digitalizované dvoupoložkové listinné recepty s předepsanými 2 druhy léčivých přípravků (recepty je možné v této podobě předepisovat do 31. 5. 2020) se do zdravotní pojišťovny předávají takto: v elektronické podobě jako 2 doklady (2 odlišné EIDE a EIDV), neboť digitalizace umožňuje uvést jednu položku na jednom receptu. Vzhledem k tomu, že se digitalizuje výdej léčivého přípravku a identifikační údaje na receptu bez uvedení předepsaných léčivých přípravků, je nutné s dávkami digitalizovaných elektronických receptů předávat i originální listinné recepty v příloze k dávce elektronických digitalizovaných receptů. U dvoupoložkového listinného receptu není nutné kvůli digitalizaci provádět výpis z receptu, takový recept se označí dvěma pořadovými čísly digitalizovaných výdejů.