Preskripční a indikační omezení se v době epidemie COVID-19 nemění

30. 3. 2020

Předepisování léčivých přípravků je v současné době umožněno i distanční formou, a není tedy důvod měnit úhradová kritéria stanovená Státním ústavem pro kontrolu léčiv.

Ilustrační obrázek

VZP vydává a případně aktualizuje s ohledem na vývoj aktuálního stavu tzv. organizační opatření, která aktivně zasílá zástupcům poskytovatelů zdravotních služeb a dále je zveřejňuje na svých webových stránkách v části určené poskytovatelům. Tato opatření mj. umožňují zajistit chod ordinací ambulantních lékařů (praktických lékařů i ambulantních specialistů) prostřednictvím vzdálené telefonické nebo elektronické konzultace lékaře s pacientem. Cílem je právě zajištění předpisu léků pro chronické pacienty a v případě nemožnosti fyzického ošetření pacienta v ordinaci lékařem poskytnutí základní konzultace.

S ohledem na skutečnost, že v tuto chvíli je umožněno ambulantním specialistům (i praktickým lékařům a praktickým lékařům pro děti a dorost) poskytovat zdravotní služby i distanční formou bez potřeby fyzického kontaktu s pacientem a je umožněno i předepisovat léčivé přípravky distanční formou bez potřeby fyzického kontaktu s pacientem, je vybavení pacientů léčivými přípravky zajištěno. Proto pro preskripci a úhradu léčivých přípravků platí standardní postupy jako v běžných situacích a při předepisování léčivých přípravků na lékařský předpis není důvod měnit úhradová kritéria, tak jak byla stanovena Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL).

V případech prokazatelné nedostupnosti příslušného poskytovatele ambulantní specializované péče zaznamenaných ve zdravotnické dokumentaci pacienta, ve kterých by přerušením léčby mohlo dojít k ohrožení zdravotního stavu pacienta, může v době platnosti mimořádných opatření ke COVID-19 v nezbytném množství léčivé přípravky s indikačními a preskripčními omezeními předepsat i všeobecný praktický lékař nebo praktický lékař pro děti a dorost.