Přechodné brexitové období končí 1. 1. 2021

19. 11. 2020

V souvislosti s koncem přechodného období brexitu dojde od 1. 1. 2021 k řadě změn i v oblasti zdravotního pojištění a poskytování a úhrady zdravotních služeb.

Ilustrační obrázek

Spojené království (UK) vystoupilo z Evropské unie (EU) ke dni 31. 1. 2020. Od následujícího dne je účinná tzv. výstupová dohoda, která řeší podmínky „rozvodu.“ Výstupová dohoda zavedla přechodné období do konce roku 2020, během něhož se v oblasti zdravotního pojištění na UK pohlíží, jako by stále bylo členem EU, a aplikují se všechna dosavadní unijní pravidla. Dále dohoda definovanému okruhu osob garantuje zachování práv získaných do konce roku 2020. Tato práva se zachovávají do konce jejich života, nebo do změny okolností.

V praxi to tedy znamená, že životní situace ve vztahu k UK bude třeba dělit na dvě skupiny:

  • Situace vzniklé do 31. 12. 2020: Na osoby v těchto situacích se budou i po 1. 1. 2021 při splnění podmínek výstupové dohody a po stanovenou dobu aplikovat unijní pravidla, jako by UK z EU nevystoupilo.
  • Situace vzniklé od 1. 1. 2021: Tyto situace nejsou výstupovou dohodou nijak upraveny, a je tedy třeba je řešit dle pravidel zákona o veřejném zdravotním pojištění (bez aplikace evropských nařízení).

Vzhledem k vystoupení UK z EU dochází ke změnám v poskytování zdravotní péče osobám pojištěným v UK. Na základě výstupové dohody si zachovávají nárok na péči jen některé skupiny osob, které se při ošetření v ČR musí prokázat patřičným dokladem.

Britští pojištěnci se budou v ČR (a jinde v EU) od 1. 1. 2021 prokazovat Evropským průkazem zdravotního pojištění v novém designu, s označením zkratkou CRA (Citizens’ Rights Agreement – osoba krytá výstupovou dohodou). Veškeré staré britské evropské průkazy zdravotního pojištění přestávají na konci roku 2020 platit, a to i pokud na nich bude uvedeno pozdější datum platnosti.

Zatím není zcela jisté, jakým dokladem se budou od 1. 1. 2021 prokazovat čeští pojištěnci v UK. Předpokládá se, že speciálním potvrzením, které bude třeba vyžádat u zdravotní pojišťovny před odjezdem do UK. Jakmile budou známy podrobnosti, informaci zveřejníme.

Další informace včetně vzorů britských průkazů najdete na www.vzp.cz/brexit  nebo na stránkách Kanceláře zdravotního pojištění www.kancelarzp.cz.