Postupně rušíme nouzová organizační opatření

  5. 6. 2020

Ilustrační obrázek

Upozorňujeme poskytovatele zdravotních služeb na průběžnou aktualizaci a rušení organizačních opatření VZP přijatých na přechodnou dobu v souvislosti s epidemií COVID-19.

V návaznosti na ukončení nouzového stavu a obnovení plného provozu jak zdravotnických zařízení, tak i VZP, dochází již k rušení některých organizačních opatření, která VZP od poloviny března přijímala s cílem co nejvíce zmírnit dopad situace na poskytovatele zdravotních služeb i na své klienty.

O přijatých a připravovaných opatřeních v souvislosti s koronavirovou epidemií byli poskytovatelé zdravotních služeb průběžně informováni a vydaná organizační opatření jsou zveřejňována v Informacích pro praxi v rubrice COVID 19 - informace pro poskytovatele.

V současné době jsou již zrušena tato organizační opatření:

Na konci června pozbude účinnosti osm organizačních opatření, která se týkají řady poskytovatelů zdravotních služeb, zejména praktických lékařů, ambulantních specialistů a stomatologů – ruší se mj. organizační opatření, kterými jim VZP umožnila dočasně vykazovat vzdálenou konzultaci lékaře s pacientem (tj.: telefonicky, e-mailem, telekonference, videokonference, apod.) prostřednictvím příslušného zdravotního výkonu.

K 30. 6. 2020 se zrušuje:

K 31. 8. 2020 se zrušuje:

Vzhledem k tomu, že všechna organizační opatření VZP v souvislosti s epidemií COVID-19 byla přijata na přechodnou dobu, doporučujeme průběžně sledovat rubriku COVID 19 - informace pro poskytovatele.