Pilotní projekt nových výhod pro diabetiky

3. 10. 2019

Pokud se praktický lékař pečující o diabetické pacienty nebo diabetolog zapojí do nového bonifikačního programu VZP PLUS - DIABETES, mohou jeho pacienti získat pro sebe až 2 000 Kč v novém pilotním projektu výhod pro klienty VZP.

Ilustrační obrázek

VZP nabídla v letošním roce vybraným cílovým skupinám lékařů, kteří jsou jejími smluvními partnery, možnost účasti v bonifikačních programech VZP PLUS. Záměrem je hlavně přispět prostřednictvím finanční bonifikace ke zlepšení organizace a kvality péče o klienty VZP a ke zvýšení dostupnosti zdravotních služeb. Programy by se měly projevit konkrétně např. v péči o pacienty s diabetem, hypertenzí nebo obezitou, ale i obecně ve zlepšení dostupnosti služeb praktických lékařů a stomatologů.

Vybrané bonifikační programy chce VZP spojit i se speciálními příspěvky pro pacienty zapojených lékařů, s cílem je motivovat a zapojit do péče o vlastní zdraví.

Pro rok 2019 je spuštěn program příspěvků pro diabetiky. Klienti starší 18 let s onemocněním diabetes mellitus mohou v rámci pilotního projektu čerpat až 2 000 korun navíc k výhodám, na které dosáhnou všichni klienti VZP. Podmínkou je, aby byli sledováni u registrujícího praktického lékaře nebo ambulantního specialisty diabetologa, který se zapojil do programu VZP PLUS – DIABETES. Tito lékaři budou své klienty o možnosti získání příspěvku informovat a předají jim také "Poukaz na příspěvek z fondu prevence 2019".

Částku 2 000 Kč navíc mohou tito klienti čerpat na pohybové aktivity nebo zakoupení sportovního vybavení pro svou potřebu (maximálně 1 000 korun) a na nutriční poradenství či sestavení jídelníčku (maximálně 1 000 korun). Zavedení pilotního projektu nemá žádný vliv na možnost čerpání ostatních příspěvků, včetně příspěvku na zdravotní pomůcky pro diabetiky do výše až 1 000 korun.

Více o všech příspěvcích z fondu prevence se dočtete na stránkách www.vzp.cz/vyhody.