Od roku 2011 pořádá Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky konferenci „Lidé, zdravotnictví a právo“

24. 1. 2014

Konference je otevřena všem zájemcům o zdravotnické právo a související právní oblasti z řad odborné veřejnosti. Vítáni jsou jak právníci, věnující se zdravotnictví, tak i lékaři a další zdravotničtí pracovníci, manažeři, zaměstnanci veřejné správy, ale rovněž i studenti vysokých škol a další.

V rámci konference je pozornost vždy zaměřena na aktuální problémy právní regulace zdravotnictví. Přednášejícími i autory písemných příspěvků jsou samozřejmě právníci, kteří se zdravotnictví ve své praxi věnují. Své místo mezi přednášejícími však vždy mají i zástupci ekonomů či lékařů. 

Ústředním posláním konference je setkání odborníků z různých oblastí a výměna jejich zkušeností, názorů i vizí. Kromě vysoké odborné úrovně proto konference nabízí i příjemnou a inspirativní atmosféru.

Více informací naleznete na webu www.vzpkonference.cz.