Nový VZPKontrol verze 1.42

18. 4. 2016

Dovolujeme si vás upozornit na vydání nové verze kontrolního programu VZPKontrol 1.42.

Ilustrační obrázek

Oproti předchozí verzi kontrolního programu zde došlo jen k upřesnění kontroly dokladů 22 „Hlášení úrazu nebo jiného poškození zdraví“ a dále k upřesnění kontroly vykazování kódu náhrady za zdravotní péči na dokladu 05 „Vyúčtování výkonů nepravidelné péče“.

Definice datového rozhraní se nemění.

Uživatelé VZP Pointu si mohou stáhnout novou verzi programu přímo z VZP Pointu. Ostatní smluvní partneři VZP si mohou nechat nový VZP kontrol 1.42 nakopírovat na své paměťové médium na libovolném kontaktním místě VZP.