Nový VZP kontrol verze 1.32

23. 9. 2014

Dovolujeme si Vás upozornit na vydání nové verze kontrolního programu VZP kontrol 1.32.

Oproti předchozí verzi kontrolního programu zde došlo ke změně doplnění definic pro číslo verze DR 6.2.28 (souvisí se změnou DR žádanky o schválení  - viz Doplněk č. 29 DR). V souvislosti s touto změnou vyhlásila VZP přechodné období od 1.10.2014 do 31.12.2014 – pravidla přechodného období viz předchozí aktualita.

Uživatelé Portálu VZP si mohou stáhnout novou verzi programu přímo z Portálu. Ostatní smluvní partneři VZP si mohou nechat nový VZP kontrol 1.32 nakopírovat na své paměťové médium na libovolném kontaktním místě VZP.