Nový VZP kontrol verze 1.31

3. 4. 2014

Dovolujeme si Vás upozornit na vydání nové verze kontrolního programu VZP kontrol 1.31.

Nová verze kontrolního programu VZP kontrol 1.31 respektuje na základě dohody mezi VZP a CMU čísla pojištěnců přidělovaná APCMU pojištěncům EU ve tvaru  RRMMDDNNNK, kde

  • RR = Rok,
  • MM = Měsíc (+50=ženy),
  • DD = Den +50 (odlišení od RČ),
  • NNN = Pořadové číslo,
  • K = Kontrolní součet na modulo 11)

APCMU bude navíc:

  • MM navyšovat o + 20
  • NNN bude přidělováno v rozsahu 400-999

Uživatelé Portálu VZP si mohou stáhnout novou verzi programu přímo z Portálu. Ostatní smluvní partneři VZP si mohou nechat nový VZP kontrol 1.31 nakopírovat na své paměťové médium na libovolném kontaktním místě VZP.