Nový VZP kontrol verze 1.30

2. 1. 2014

Dovolujeme si Vás upozornit na vydání nové verze kontrolního programu VZP kontrol 1.30.

Oproti předchozí verzi kontrolního programu zde došlo k doplnění definic pro číslo verze DR 6.2.24 (souvisí se zavedením nového dokladu 17 „Návrh na léčebně rehabilitační péči v odborné léčebně“. Klasické přechodné období není v této souvislosti vyhlášeno.

Poznámka: Návrhy na léčebně rehabilitační péči v odborné léčebně pro dospělé vystavené navrhujícím lékařem před datem 1. 1. 2014 na formuláři/dokladu VZP-19/2004 ,,Návrh na umístění dítěte v dětské odborné léčebně“ a potvrzené VZP zůstávají v platnosti 6 měsíců od data vystavení, max. však do 31. 6. 2014. Návrhy na léčebně rehabilitační péči v odborné léčebně pro dospělé vystavené před 1. 1. 2014 na formuláři/dokladu VZP-19/2004 a zaslané VZP k potvrzení revizním lékařem, bude VZP přijímat do 31. 1. 2014; později budou takové doklady hodnoceny jako neplatné.

Uživatelé Portálu VZP si mohou stáhnout novou verzi programu přímo z Portálu. Ostatní smluvní partneři VZP si mohou nechat nový VZP kontrol 1.30 nakopírovat na své paměťové médium na libovolném kontaktním místě VZP.