Nově připravované změny ASCII souboru Protokol o zpracování dávek

14. 1. 2015

Dovolujeme si Vás upozornit na publikování připravovaných změn ASCII souboru Protokol o zpracování dávek.

V souvislosti s legislativními změnami a vykazováním výkonů 09552 a 09543 dochází v tomto souboru ještě k jedné změně:

ASCII soubor bude ve 4. Bloku rozšířen o novou položku

  • Vypočteno – Kč za výkony 09552/09543.

Již dříve avizované změny:

ASCII soubor bude rozšířen o dva nové bloky:

  • Blok se seznamem dokladů se zpětnou změnou druhu pojištění
  • Blok se seznamem přeceněných dávek.

Všechny změny budou účinné začátkem února 2015, přesný termín bude ještě upřesněn.

Popis je uveřejněn zde.