Nová verze číselníku zdravotních výkonů od 1. 7. 2020 (změny dle vyhlášek č. 259/2020 Sb. a č. 305/2020 Sb.)

7. 7. 2020

Dovolujeme si vás upozornit na vydání nové verze číselníku VYKONY (verze 01247) s platností od 1. 7. 2020. Ve verzi 01247 došlo na základě vyhlášky č. 259/2020 Sb. k aktualizaci popisů výkonů 15105 a 15107.

Ilustrační obrázek

Dále pak na základě kompenzační úhradové vyhlášky č. 305/2020 Sb. došlo k navýšení úhrady o 14,76 % u stomatologických výkonů (dle přílohy č. 11 dané vyhlášky), vyjma výkonu 00944, který byl navýšen o 6 Kč. U výkonu 01543 došlo k aktualizaci názvu i popisu výkonu a navýšení jeho úhrady na 61 bodů, u výkonu 09615 došlo k navýšení jeho úhrady na 96 bodů.