Nová verze číselníku zdravotních výkonů od 1. 5. 2020

5. 5. 2020

Dovolujeme si vás upozornit na vydání nové verze číselníku VYKONY (verze 01238) s platností od 1. 5. 2020.

Ilustrační obrázek

Ve verzi 01238 došlo k aktualizaci JPL/ZS VZP výkonů 10190, 10194, 10402, 10417 a VZP výkonu 99976. Dále došlo k zařazení VZP výkonů 99782, 99786, 99886 a 99887.