Nová verze číselníku zdravotních výkonů od 1. 10. 2019

1. 11. 2019

Dovolujeme si vás upozornit na vydání nové verze číselníku VYKONY (verze 01221) s platností od 1. 10. 2019.

Ilustrační obrázek

Ve verzi 01221 došlo k aktualizaci výkonu 00976 a bylo zavedeno v platnost pět nových výkonů, konkrétně výkony 92983, 92984, 92985, 92986, 92987.