Nová verze číselníku zdravotních výkonů od 1. 1. 2021

19. 1. 2021

Dovolujeme si vás upozornit na vydání nové verze číselníku VYKONY (verze 01273) s platností od 1. 1. 2021, která nahrazuje předchozí verzi.

Ilustrační obrázek

Ve verzi 01273 došlo k zařazení nového VZP výkonu 63916.