Nová doplňující metodika u sériově vyráběných zdravotnických prostředků

22. 11. 2019

Dovolujeme si upozornit na vydání Doplňující metodiky schvalování, výdeje a úhrady sériově vyráběných ZP předepisovaných na poukaz.

Ilustrační obrázek

V souvislosti s novelou zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění, kterou se mění ČÁST SEDMÁ a Příloha č. 3 ZVZP, ve znění schváleném dne 15. 11. 2018 Senátem Parlamentu České republiky jako Senátní tisk č. 341, která nabyla účinnosti od 1. 1. 2019, je touto metodikou upraven postup pro způsob účtování úhrady poskytnutých zdravotnických prostředků na základě poukazu předloženého pojištěncem.

Doplňující metodika schvalování, výdeje a úhrady sériově vyráběných ZP předepisovaných na poukaz