Nová aktuální verze Metodiky a DR

1. 7. 2013

Dovolujeme si Vás upozornit na publikování nové aktuální verze Metodiky (6.2.XVIII) a DR (6.2.XXIV) k 1. 7. 2013.

Metodika a DR  jsou uveřejněny v rubrice Vyúčtování zdravotní péče > Metodika vyúčtování - aktuální stav.

Současně upozorňujeme na dodatečnou změnu v Doplňku DR č. 25 publikovanou v souboru Změny datového rozhraní k 1. 7. 2013 a k 1.1.2014 - doplněk č. 25 – DODATEČNÁ ZMĚNA.

Poznámka k úpravám některých tiskopisů účinným od 1.7.2013 (viz „Změny tiskopisů k 1. 7. 2013 a k 1.1.2014 - doplněk č. 01“): po nabytí účinnosti upravených vzorů tiskopisů mohou být stávající tiskopisy používány až do vyčerpání jejich zásob.