Nekalá přeregistrace: Náboráři konkurence zneužili mentálně postižené klienty VZP

4. 7. 2018

Naháněči, kteří se snaží za využití nejrůznějších nekalých praktik přehlašovat klienty Všeobecné zdravotní pojišťovny ke konkurenčním pojišťovnám, ukázali, že se neštítí opravdu ničeho. VZP zdokumentovala sérii případů, kdy na Liberecku přehlásili k České průmyslové zdravotní pojišťovně mentálně postižené klienty s omezenou svéprávností. Jejich soudně určení opatrovníci a zástupci organizací, které se o ně starají, se pak museli složitě domáhat toho, aby byly neplatné přeregistrace zrušeny.

Ilustrační obrázek

VZP na nekalé praktiky provázející přetahování klientů upozorňuje dlouhodobě. Nicméně aktuální případy z Liberecka, kdy naháněči zneužili mentálně postižené, považuje za překročení všech zásad, které by měly být i v rámci konkurenčního boje respektovány. Vzhledem k tomu, že od 1. července začal další tříměsíční termín, v němž mohou lidé měnit pojišťovnu, vyzývá VZP důrazně k dodržování pravidel a základní lidské slušnosti.

Případy z liberecké série se odehrály v minulém přeregistračním termínu a najevo vyšly nyní, když se nic netušící opatrovníci mentálně postižených klientů dozvěděli, že jejich svěřenci by měli být od 1. července pojištěnci ČPZP. VZP doposud zdokumentovala šest takových případů, nicméně lze předpokládat, že nemusí jít ani zdaleka o konečné číslo.

Opatrovníci zneužitých lidí se obrátili s oficiálními stížnostmi na ČPZP. „Oba vaši noví pojištěnci jsou klienti námi poskytované pobytové sociální služby, mají z důvodu mentálního postižení omezenou svéprávnost a nejsou oprávněni uzavírat smlouvy. Předpokládám, že váš pracovník během kontaktu rozpoznal, že jím oslovení lidé nechápou, co jim nabízí. Jelikož u sebe neměli občanské průkazy, opsal si jejich údaje z průkazek ZTP,“ napsala na adresu ČPZP ředitelka jednoho z libereckých domovů pro mentálně postižené.

Opatrovníci klientů s omezenou svéprávností už také požádali o stornování přeregistrace, protože chtějí, aby jejich svěřenci byli dále pojištěni u VZP. Ta je samozřejmě připravena vyjít jejich požadavku vstříc a i nadále jim zajistit veškerou péči a výhody, které plynou z příslušnosti k nejsilnější pojišťovně v Česku.

Popsané případy z Liberecka jsou výjimečné tím, že byli zneužiti postižení klienti. Situace, kdy se nic netušící lidé dozvědí, že byli záhadně přeregistrováni k jiné zdravotní pojišťovně, však nejsou bohužel nijak ojedinělé. Například před dvěma lety se na VZP obrátilo více než 250 klientů z Libereckého a Ústeckého kraje, že je kdosi bez jejich souhlasu přehlásil k OZP. Desítky takových případů zaregistrovali následně i pracovníci regionální pobočky VZP v Praze. 

Množství případů, kdy lidé změnili zdravotní pojišťovnu, aniž by o tom věděli, spolu s faktem, že taková praxe pokračuje už několik přeregistračních období, vyvolává otázku, zda nejde o organizovanou nezákonnou činnost. Důležité je také připomenout, že zákon pod hrozbou mnohamilionové pokuty zakazuje, aby pro pojišťovny dělaly nábor najaté firmy. Akvizici by měly pojišťovny dělat vlastními silami.

Zaskočení lidé se o tom, že už nejsou klienty VZP, dozvídají často teprve poté, co jim do schránky přijde od jiné pojišťovny nový průkaz pojištěnce. Pokud se nechtějí se změnou smířit, mají dvě možnosti – buď se co nejdříve obrátit na pracoviště své nové pojišťovny a trvat na zrušení neplatné registrace, nebo požádat o asistenci VZP, která s vyřízením problému pomůže.

K tomu, aby klient změnil pojišťovnu, stačí vyplnit a podepsat přeregistrační formulář. Ten pak odnese nebo poštou zašle na kteroukoliv pobočku nově zvolené pojišťovny. Odhlašovat se u pojišťovny původní není potřeba. Změnu může každý udělat jednou za rok a na výběr má ze dvou termínů. Pokud podepíše a odevzdá formulář v období od 1. ledna do 31. března, stane se klientem nově vybrané pojišťovny od 1. července. Tutéž možnost má i v termínu od 1. července do 30. září, a pak se stane pojištěncem nové pojišťovny od začátku příštího roku.

Jak je možné, že někdo vyplní formuláře za klienty VZP a přehlásí je k jiné pojišťovně? Kde vezme jejich osobní údaje? V minulých letech se objevila řada nekalých praktik, jak tato data získat – popis některých případů najdete ZDE.

Všeobecná zdravotní pojišťovna proto důrazně varuje své klienty – pracovníci VZP neprovádějí žádné kontroly či průzkumy v bytech ani na ulicích. Největší zdravotní pojišťovna nenajímá ani žádné externí náboráře.

V případě, že se na klienta VZP obrátí kdokoliv, kdo bude tvrdit, že pracuje pro VZP, může si to dotyčný ověřit telefonátem na centrální klientské lince 952 222 222. VZP zároveň uvítá, když ji lidé budou o podezřelých případech informovat.

Mgr. Oldřich Tichý
vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí