Náklady VZP na léčbu Alzheimera jsou nejvyšší za uplynulých pět let

18. 9. 2020

Počet nemocných každoročně stoupá, náklady však rostou ještě rychleji. Za posledních pět let stouply náklady na léčbu Alzheimerovy choroby o 66 %, v loňském roce byly zatím nejvyšší od roku 2015, a to 1,48 miliardy korun. Souvisí to samozřejmě i s rostoucím počtem pacientů s touto nemocí – za stejnou dobu jejich počet vzrostl celkem o 30,2 %. Tato statistika vyplývá z analýzy, kterou Všeobecná zdravotní pojišťovna zpracovala při příležitosti Mezinárodního dne Alzheimerovy choroby, připadajícího na pondělí 21. září.

Ilustrační obrázek

Vědci si stále nejsou jisti, co je příčinou Alzheimerovy choroby. Nejvýznamnějším rizikovým faktorem pro vznik této nemoci je věk. Většina pacientů je starších 65 let, ačkoliv v některých případech může choroba postihnout i mladší ročníky. Zpravidla to souvisí s výskytem nemoci v rodině. Počet nemocných každoročně roste, za posledních pět let téměř o 11 tisíc. Touto nemocí trpí více ženy než muži.

Počty klientů VZP s Alzheimerovou chorobou a náklady na péči o ně

Rok

Počet pacientů

Náklady v tisících korun

Muži

Ženy

Celkem

Muži

Ženy

Celkem

Na pacienta

2015

10 855

25 007

35 862

252 202

638 897

  891 100

24,848

2016

11 639

26 904

38 543

280 952

684 631

  965 583

25,052

2017

12 472

29 056

41 528

323 032

803 895

1 126 927

27,137

2018

13 398

30 783

44 181

361 723

910 006

1 271 729

28,785

2019

14 376

32 311

46 687

418 583

1 061 533

1 480 116

31,7

Srovnání 2015/2019

+32,5 %

+29,2 %

+30,2 %

+65,9 %

+66,1 %

+66 %

+27,6 %

Alzheimerova choroba je neurodegenerativní nemoc, která se projevuje narušením části mozku a způsobuje pokles tzv. kognitivních funkcí – myšlení, paměti, úsudku. Bývá nejčastější příčinou demence. Postižený je pak závislý na pomoci druhých.

Nástup nemoci je pomalý. Nemocný má nejprve problém s dorozumíváním, zhoršuje se mu krátkodobá paměť, je dezorientovaný v čase apod. Rychlost, s jakou Alzheimerova nemoc postupuje, se u každého postiženého liší. U nemocného se prohlubují změny osobnosti, má čím dál větší problémy s vyjadřováním, rozhodováním, nedokončuje myšlenky, je zmatenější. V posledních stadiích nemoci už postižený vůbec není schopen se sám o sebe postarat, často je upoután na lůžko. Podrobně je vše popsáno například na webu České alzheimerovské společnosti.

Co se týče regionálního rozložení klientů VZP s Alzheimerovou chorobou, nejvíce jich za posledních pět let přibylo v Karlovarském kraji (46,7 %) a v Libereckém kraji (43,1 %). Naopak nejmenší nárůst zaznamenali lékaři v Praze (20,3 %) a v Moravskoslezském kraji (22,7 %).

Počty klientů VZP s Alzheimerovou chorobou v jednotlivých regionech

Rok 2015

Rok 2016

Rok 2017

Rok 2018

Rok 2019

Srovnání 2015/2019

Praha

4 912

5 059

5 403

5 671

5 907

+20,3 %

Středočeský kraj

3 513

3 802

4 094

4 447

4 842

+37,8 %

Jihočeský kraj

2 047

2 236

2 459

2 573

2 847

+39,1 %

Plzeňský kraj

1 729

1 923

2 136

2 234

2 292

+32,6 %

Karlovarský kraj

748

852

1 025

1 046

1 097

+46,7 %

Ústecký kraj

2 657

2 893

3 097

3 200

3 351

+26,1 %

Liberecký kraj

1 259

1 390

1 611

1 730

1 802

+43,1 %

Královéhradecký kraj

1 976

2 215

2 380

2 679

2 763

+39,8 %

Pardubický kraj

2 654

2 819

3 113

3 191

3 480

+31,1 %

Vysočina

2 476

2 582

2 804

2 933

3 113

+25,7 %

Jihomoravský kraj

4 417

4 815

4 939

5 376

5 478

+24,0 %

Olomoucký kraj

1 745

1 790

1 893

2 099

2 269

+30,0 %

Moravskoslezský kraj

3 408

3 639

3 829

3 981

4 182

+22,7 %

Zlínský kraj

2 321

2 528

2 745

3 021

3 264

+40,6 %

Celkem

35 862

38 543

41 528

44 181

46 687

+30,2 %

Svým klientům starším 65 let nabízí VZP příspěvek až 500 korun na pomůcky pro trénování paměti a prevenci rozvoje Alzheimerovy choroby. Na výběr jsou pracovní sešity ve dvou různých stupních obtížnosti pro trénink krátkodobé paměti, pozornosti, řeči a slovní zásoby, zrakově prostorových dovedností, schopnosti plánovat a rozhodovat atd. Sešity, do nichž se dají cvičení přímo vyplňovat, lze zároveň využít jako zdroj tipů pro další možnosti tréninku. Příspěvek lze také čerpat na testování paměti. Informace, jak příspěvky získat, naleznou zájemci na webu VZP.

Vlastimil Sršeň
Tiskový mluvčí