Mořský koník 2020 – informace pro lékaře

2. 12. 2019

V roce 2020 se pro chronicky nemocné děti pojištěné u VZP bude konat další ročník léčebně-ozdravných pobytů známých pod názvem Mořský koník.

Ilustrační obrázek

Léčebně-ozdravné pobyty se uskuteční u Černého moře v Bulharsku v oblasti Škorpilovci (hotelový komplex Morski Duni). Zajištěno zde je v pěti turnusech celkem 1 500 míst pro naše dětské klienty

Pobytů se v roce 2020 mohou zúčastnit děti, které:

  • v době pobytu budou pojištěny u VZP,
  • nejpozději v den odjezdu na léčebně-ozdravný pobyt dosáhnou alespoň věku 7 let do dne návratu z léčebně-ozdravného pobytu ještě nedosáhnou věku 16 let,
  • jsou schopny respektovat podmínky léčebně-ozdravného režimu této akce,
  • jsou chronicky nemocné některou ze stanovených zdravotních indikací,
  • neléčí se nebo neléčily pro žádnou ze stanovených kontraindikací.

Přehled zdravotních indikací a kontraindikací

Dítě může být k pobytu přijato pouze na základě přihlášky, přičemž zákonní zástupci dítěte vyplní část I. Osobní údaje, navrhující lékař vyplní Návrh na léčebně-ozdravný pobyt, část II. Informace o zdravotním stavu dítěte a Diagnostický souhrn.

Navrhující lékař má i letos možnost zaslat svůj návrh elektronickou cestou (pomocí webového formuláře). Elektronická přihláška je pro navrhující lékaře dostupná na adrese: https://morskykonik.azurewebsites.net.

Elektronický návrh na léčebně-ozdravný pobyt je rovnocenný s návrhem papírovým. Ověřili jsme si, že jeho využití je zjednodušením celé administrativní agendy jak pro navrhující lékaře, tak pro revizní lékaře VZP. Pokud jste této možnosti pro MK 2019 nevyužili, ale máte o ni zájem, napište svůj požadavek na zaslání hesla na e-mail mk@vzp.cz. Obratem vám budou zaslány všechny potřebné informace včetně podrobného uživatelského návodu. Ti z vás, kteří tuto službu již dříve využili, mohou nadále používat již zaslané heslo, případně heslo, které si následně sami vytvořili.

Navrhující lékař, který nevyužije možnost podání návrhu elektronickou cestou, nadále vyplňuje papírovou Přihlášku k léčebně-ozdravnému pobytu.

Přihlášku k léčebně-ozdravnému pobytu Mořský koník 2020 musí zákonný zástupce dítěte doručit na kterékoli klientské pracoviště VZP. Pokud lékař zašle návrh elektronickou cestou, podá zákonný zástupce na klientském pracovišti pouze první díl Přihlášky. Termín pro podání přihlášek zákonnými zástupci dítěte předpokládáme od 15. ledna 2020.