Ministerstvo zdravotnictví má vážné pochybnosti o náboru pojištěnců Vojenské zdravotní pojišťovny

22. 5. 2013

Ilustrační obrázek

Standardní veřejnosprávní kontrola ministerstva zdravotnictví nad zdravotním pojištěním ve Vojenské zdravotní pojišťovně ČR probíhala ve dnech 25. 10. – 12. 4. 2013. Na základě zjištění vyplývajících z této kontroly a na základě podezření ze spáchání trestného činu, podalo MZ trestní oznámení na neznámého pachatele Vrchnímu státnímu zastupitelství v Praze, podnět k Úřadu na ochranu hospodářské soutěže a podnět ministerstvu financí s žádostí o jeho postoupení příslušnému finančnímu úřadu.

Podezřelá zjištění vyplývají zejména z okolností náborových akcí nových pojištěnců, které probíhaly v letech 2011 a 2012. Podle zjištění kontroly MZ mohlo docházet k vyplácení značného množství prostředků (v řádu desítek milionu korun) za neobvyklých okolností. Ministerstvo má mj. pochybnosti o tom, zda v tomto případě nebyl porušen zákon o veřejných zakázkách, a proto se s žádostí o prověření této skutečnosti obrátilo na ÚOHS. 

Příkladem budícím pochybnosti může být například skutečnost, že jeden ze subjektů zajišťující nábor nových pojištěnců jako své trvalé bydliště ve smlouvě uvedl adresu Úřadu městské části Prahy 2 (tedy adresu ohlašovny). Tato externí OSVČ přitom inkasovala za své služby od Vojenské zdravotní pojišťovny částku převyšující 100 milionů korun, a to bez předchozího výběrového řízení.

Další podezření MZ se vztahují k postupům při samotném náboru nových klientů. Z dokumentace evidující stížnosti pojištěnců vyplývá, že mohlo docházet k použití nekalých praktik a porušování etického kodexu pojišťovny. Také počty přijatých klientů vykazují jisté anomálie a mohou vzbuzovat podezření o manipulaci s daty.

Kontrola MZ odhalila desítky možných pochybení, požádala proto MF také o prošetření možných nesrovnalostí v účetnictví prostřednictvím příslušného finančního úřadu. Ze zjištění kontrolní skupiny vyplývá, že některé platby mohly být poukázány ve prospěch jiných účtů, než byly uvedeny ve smlouvě apod.

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví