Metodika k provádění očkování proti TBC

21. 3. 2012

Ke sjednocení postupu při pravidelném očkování proti TBC prováděném podle platné legislativy pro tzv. rizikové skupiny pojištěnců (selektivní BCG vakcinace) připravilo Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR, Svazem zdravotních pojišťoven ČR, Českou pneumologickou a ftizelogickou společností ČLS JEP a Národní jednotkou dohledu nad TBC v ČR samostatnou metodiku.

Metodika k provádění pravidelného očkování proti tuberkulóze (TBC) v ČR je zveřejněna v Informacích pro praxi, spolu s Metodikou provádění pravidelného očkování.