Léčba Alzheimera podražila za čtyři roky o 41 %, náklady šplhají k miliardě

14. 9. 2017

O třetinu přibylo za poslední čtyři roky klientů VZP s Alzheimerovou nemocí. Ještě v roce 2013 jich nebylo ani 30 tisíc, loni už se ale jejich počet blížil 40 tisícům. Ještě rychleji rostly náklady na péči. Ukazuje to analýza, kterou VZP zpracovala před Mezinárodním dnem Alzheimerovy choroby, který připadá na čtvrtek 21. září.

Ilustrační obrázek

Náklady na péči o nemocné s Alzheimerem stouply u VZP za čtyři roky skoro o 300 milionů. Zvyšují se i průměrné náklady na pacienta, a to o více než 1 700 korun za sledované období.

Počty klientů VZP s diagnostikovanou Alzheimerovou chorobou a náklady na péči

 

Počet pacientů

Náklady na péči v Kč

Průměr na pacienta v Kč

Rok 2013

29 352

684 702 000

23 327

Rok 2014

32 037

743 189 000

23 197

Rok 2015

35 862

891 100 000

24 848

Rok 2016

38 543

965 583 000

25 052

Srovnání 2013/2016

+31,3 %

+41,0 %

7,4 %

Rizikovým faktorem pro vznik Alzheimerovy choroby je především vysoký věk, většina pacientů je starších 65 let. S tím, jak stárne společnost, přibývá i nemocných. To dokazují
i data VZP. Stejný trend se dá očekávat i v dalších letech. Mezi nemocnými významně převažují ženy. Loni jich VZP evidovala 26 904, zatímco mužů bylo 11 639.

Počty klientů VZP s diagnostikovanou Alzheimerovou chorobou v regionech

 

2013

2014

2015

2016

Srovnání 2013/2016

Praha

4 106

4 412

4 912

5 059

+23,2 %

Středočeský kraj

2 931

3 100

3 513

3 802

+29,7 %

Jihočeský kraj

1 694

1 799

2 047

2 236

+32,0 %

Plzeňský kraj

1 377

1 578

1 729

1 923

+39,7 %

Karlovarský kraj

   716

   709

   748

852

+19,0 %

Ústecký kraj

2 170

2 396

2 657

2 893

+33,3 %

Liberecký kraj

   909

1 074

1 259

1 390

+52,9 %

Královéhradecký kraj

1 583

1 804

1 976

2 215

+39,9 %

Pardubický kraj

2 017

2 366

2 654

2 819

+39,8 %

Kraj Vysočina

1 914

2 175

2 476

2 582

+34,9 %

Jihomoravský kraj

3 493

3 817

4 417

4 815

+37,8 %

Olomoucký kraj

1 431

1 615

1 745

1 790

+25,1 %

Moravskoslezský kraj

3 109

3 192

3 408

3 639

+17,0 %

Zlínský kraj

1 902

2 000

2 321

2 528

+32,9 %

CELKEM

29 352

32 037

35 862

38 543

+31,3 %

Alzheimerova nemoc narušuje část mozku a způsobuje pokles tzv. kognitivních funkcí – myšlení, paměti, úsudku. Rychlost, kterou nemoc postupuje, se u každého postiženého liší. Nemocný má čím dál větší problémy s vyjadřováním, rozhodováním, nedokončuje myšlenky, je zmatenější. V posledních stadiích už není schopen se sám o sebe postarat. Více o nemoci, jejích příčinách či možnostech léčby najdete ZDE.

Klientům starším 65 let nabízí VZP příspěvek až 500 korun na pomůcky, které jim pomáhají trénovat paměť. Podmínkou je, že jde o pomůcky doporučené Českou alzheimerovskou společností. Pomůcky jsou uvedeny ZDE.

Mgr. Oldřich Tichý
vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí