Klienti VZP už 50 dní čekají, zda bude protonové centrum ochotno uzavřít smlouvu na jejich léčbu

5. 12. 2013

Už 50 dní VZP marně čeká na věcné vyjádření Protonového centra v Praze, s nímž by ráda uzavřela dohodu o léčbě svých klientů s rakovinou. V říjnu mu proto navrhla standardní smlouvu, která má zajistit protonovou terapii pro zhruba 150 pacientů ročně. Vyjádření k návrhu smlouvy však zatím stále nedostala. Aby VZP předešla spekulacím, co návrh smlouvy vlastně obsahuje, že si protonové centrum dává s odpovědí tak načas, rozhodla se navržený text v plné verzi zveřejnit.

Již dříve VZP informovala, že v návrhu standardní Smlouvy o poskytování a úhradě zdravotních služeb nabízí protonovému centru paušální částku 505 907 korun za ozařování dospělého pacienta a 734 567 korun za ozařování dítěte. Nyní si mohou všichni zájemci přečíst návrh smlouvy v plném znění ZDE.

K nynějšímu zveřejnění dokumentu vedlo pojišťovnu i krajně neobvyklé chování Vojenské zdravotní pojišťovny, která se v rozhlasové kampani chlubí tím, že má s protonovým centrem již uzavřenou smlouvu jako jediná zdravotní pojišťovna v Česku. Podle dostupných informací však tuto smlouvu odmítlo vedení Vojenské zdravotní pojišťovny ukázat i některým členům vlastní správní rady. Marně o ni žádal i zdravotní výbor Senátu, který projednával petici týkající se protonové léčby. Nikdo neví, co záhadný dokument vlastně skrývá.

VZP je přesvědčena, že takový postup není možný. Bylo by to v rozporu se zákonem o svobodném přístupu k informacím i s novým přístupem VZP, vycházejícím z maximální možné otevřenosti. Z téhož důvodu odmítla akceptovat i závazek tajné spolupráce – v tom protonové centrum požadovalo, aby se zástupci VZP upsali, že všechna jednání budou probíhat v naprostém utajení před veřejností.

Pokud by protonové centrum návrh smlouvy s VZP akceptovalo, stala by se Česká republika lídrem v oblasti úhrad protonové terapie v celé EU. Při přepočtu na počet obyvatel se totiž v žádné jiné zemi Evropy tolik pacientů protonovou terapií neléčí.

V současné době posílá VZP své pacienty většinou do centra v Mnichově. Částky, za které tamní lékaři s dlouholetou praxí poskytují klientům VZP své služby, jsou srovnatelné s těmi, které je VZP připravena platit pražskému centru. To začalo s činností teprve před několika měsíci.

Mgr. Oldřich Tichý
vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí