Informace k očkování proti papilomavirům

26. 7. 2019

Podle sdělení Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) dochází v období od 25. 7. 2019 do ledna 2020 k výpadku dodávek devítivalentní očkovací látky proti lidskému papilomaviru GARDASIL 9.

Ilustrační obrázek

Současné zásoby očkovací látky GARDASIL 9 jsou prioritně určeny k doočkování pacientů, kde již bylo očkování zahájeno touto vakcínou. Pro tyto pojištěnce je očkovací látka dostupná v dostatečném množství. Současně je doporučeno dodržet maximální termín mezi podáním 1. a 2. dávky dle SPC, tj. až 13 měsíců po podání 1. dávky. Pro nově očkované pojištěnce jsou v dostatečném množství k dispozici očkovací látky GARDASIL a CERVARIX.

Papilomaviry způsobují rakovinu děložního hrdla, ale i další nádory (penisu, análního otvoru atd.) nebo genitální bradavice.

Očkování proti lidskému papilomaviru (HPV) je podle zákona o veřejném zdravotním pojištění hrazené, je-li zahájeno od dovršení 13. do dovršení 14. roku věku pojištěnce. Hrazena je jak vakcína (v provedení nejméně ekonomicky náročném), tak její aplikace. Pokud si klient vybere vakcínu jinou než ekonomicky nejméně náročnou, musí si uhradit rozdíl v ceně vakcín; aplikaci hradí pojišťovna vždy. Ekonomicky nejméně náročnou variantou je zde očkovací látka Cervarix (bivalentní = chrání proti dvěma typům papilomavirů). Očkovací látka Gardasil je čtyřvalentní. Očkovací schéma u obou závisí na věku, do 14 let bývá užíváno dvoudávkové, od 15 let se podávají dávky tři.

Příspěvek na očkování proti HPV mohou získat klienti, kteří se rozhodnou pro toto očkování až ve věku od 14 do 18 let, kdy už ho nemohou mít hrazené ze zdravotního pojištění a vakcínu i její aplikaci si tedy platí v plné výši sami. Pro příspěvek na očkování proti HPV je stanovena jako maximální částka 1 000 Kč na celé očkovací schéma (bez ohledu na reálně zaplacenou částku); o příspěvek na očkování proti vybranému jednomu infekčnímu onemocnění je možno v roce 2019 žádat jen 1x. Žádost je třeba podat do 30. 11., spolu s dokladem o nákupu očkovací látky (nesmí být starší než 3 měsíce) a dokladem o provedení očkování.