Historicky nejúspěšnější dohodovací řízení mezi zdravotními pojišťovnami a zdravotníky

1. 6. 2018

Dohodovací řízení mezi zdravotními pojišťovnami a zástupci jednotlivých segmentů zdravotních služeb byla v letošním roce mimořádně úspěšná. Vůbec poprvé v historii navíc došlo k dohodě mezi pojišťovnami a segmentem akutní lůžkové péče. Konsensu se dosáhnout nepodařilo pouze s lékárnami.

Ilustrační obrázek

„Pojišťovny vnímají podpis dohody jako skutečně velký úspěch a důkaz toho, že jsou schopny se dohodnout i se zástupci tohoto klíčového segmentu českého zdravotnictví. Velkou zásluhu na tom má bezpochyby ministerstvo zdravotnictví, které letos jasně řeklo, že by se pojišťovny a zástupci jednotlivých segmentů měli v maximální míře snažit dohodnout a nečekat, že vše vyřeší úhradová vyhláška,“ uvádí Zdeněk Kabátek, ředitel VZP. „Celkově tak VZP zdravotníkům v příštím roce přidá více než 10 miliard korun,“ dodává Kabátek.

Všech 13 segmentů dostalo od VZP korektní finanční nabídku na hranici možnosti zdrojů veřejného zdravotní pojištění pro rok 2019. Nad rámec tohoto základního navýšení pak byla dohodnuta s nemocnicemi ještě bonifikace za směnnost, která má umožnit mimo jiné náležitě ocenit práci sester ve směnném provozu, ve výši 3,6 miliardy za všechny zdravotní pojišťovny.

Jediným segmentem, který bohužel dohodu stále blokuje, jsou lékárníci. Požadavky tohoto segmentu přesahují reálné možnosti systému veřejného zdravotního pojištění. Tento segment tak zůstává jediným, který nevyužil historické příležitosti naplnit roli zdravotních pojišťoven a poskytovatelů služeb systému českého zdravotnictví.

Mgr. Oldřich Tichý
vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí