Dynamický nákupní systém šetří VZP provozní náklady

28. 2. 2013

Všeobecná zdravotní pojišťovna v rámci snižování provozních nákladů přešla na takzvaný dynamický nákupní systém, který umožňuje prostřednictvím elektronických aukcí efektivně a pružně reagovat na vývoj trhu v rámci zadávacích řízení a významně tak ušetřit provozní náklady. Díky tomuto modernímu systému dochází rovněž ke zkrácení lhůt a snížení administrativní zátěže zadávacích řízení.

V praxi již Všeobecná zdravotní pojišťovna dynamický nákupní systém využila při hledání dodavatele zemního plynu na následující dva roky. Díky elektronické aukci se jí podařilo snížit původní hodnotu veřejné zakázky z 21,3 milionu na 17 milionů korun, což představuje úsporu 4,3 milionu korun. „Výhodou dynamického nákupního systému je povinné elektronické zadávání nabídek a díky tomu zkrácení lhůt a snížení administrativní zátěže zadávacího řízení. Zadavatel tak může flexibilněji řešit své potřeby. Celý proces je navíc zcela transparentní,“ uvedl Jan Halama, ekonomický náměstek Všeobecné zdravotní pojišťovny.

Dynamický nákupní systém je plně v souladu se zákonem o veřejných zakázkách (č. 137/2006 Sb.) strategií elektronizace veřejných zakázek a opatřeními a principy uvedenými v doporučení Národní ekonomické rady vlády (NERV).

Mgr. Jiří Rod
vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí