Doklad 34 (Příkaz ke zdravotnímu transportu) lze pořídit přímo na VZP Pointu

25. 1. 2021

Ilustrační obrázek

VZP Point umožňuje předávání souborů od poskytovatelů zdravotních služeb v datovém rozhraní v souladu s aktuální metodikou vyúčtování. Doklady v datovém rozhraní bylo prozatím možno nahradit pořízením formou vyplnění formuláře pro přihlášení registrovaných pojištěnců a u faktur. Nově umožňuje VZP Point pořídit formou vyplnění formuláře i doklad 34 (Příkaz ke zdravotnímu transportu). I nadále zůstává pro dopravce možnost předání dokladu 34 přímo formou souboru KDAVKA. Pro menší dopravce, kteří mnohdy nedisponují aplikačním SW pro vytvoření souboru KDAVKA (např. některé pohřební služby), jsme jako alternativu zpřístupnili možnost předání dokladu 34 formou vyplnění elektronického formuláře na VZP Pointu. Formulář je dostupný ve VZP Pointu v menu NOVÉ PODÁNÍ – Ručně zvolit podání – Příkaz ke zdravotnímu transportu – Vyplnit formulář. Elektronicky nelze předat vyúčtování přepravy dárců orgánů. Připomínáme, že v souladu s platnou Metodikou je originál tiskopisu dokladu 34 nedílnou součástí vyúčtování a přepravce ho předává vždy pojišťovně do 3 pracovních dní od vyplnění elektronického formuláře, s podmínkou dodržení předávacího období.