Do VZP Pointu budeme nově zasílat další sestavy

10. 11. 2020

S cílem dále zkvalitňovat naše služby smluvním partnerům přistupujeme od 1. 1. 2021 ke změně v distribuci dalších sestav.

Ilustrační obrázek

Jedná se o:

  • Přehled zúčtování zdravotních výkonů,
  • Oznámení o provedeném zápočtu,
  • Oznámení o výsledku zpracování dávek výkonů a o provedeném zápočtu,
  • Oznámení o sloučení závazků.

Doposud byly tyto sestavy distribuovány do datových schránek, případně v listinné podobě jako poštovní zásilka. Nově bude distribuce probíhat přednostně do Schránky ve VZP Pointu. Tímto krokem dochází ke sjednocení doručování všech pravidelných měsíčních výstupů, které vám nyní budou k dispozici na jednom místě. Věříme, že tato změna přispěje ke zvýšení komfortu v naší vzájemné komunikaci.

Zároveň k tomuto datu dojde i k formální úpravě vzhledu sestav typu Oznámení.

Pokud nejste uživateli VZP Pointu, zůstává pro vás způsob doručování sestav nezměněn. Máte-li zájem o přístup do VZP Pointu, můžete podat žádost osobně na kterékoliv pobočce VZP ČR nebo ji doručit poštou – více informací a příslušné dokumenty najdete na stránce www.vzp.cz/e-vzp/registrace/vzp-point.