Děti si nejčastěji ublíží v létě, lékaři řeší přes 210 tisíc jejich úrazů ročně

9. 8. 2017

Více než 210 tisíc dětských klientů VZP končí ročně v péči lékařů kvůli různým zraněním. Náklady na jejich léčbu přesáhly v loňském roce 557 milionů korun, což je oproti roku 2015 téměř 8% nárůst. Nejčastěji si děti a dospívající lidé ublíží v letních měsících – souvisí to s tím, že mají více volného času, častěji než jindy se pohybují v přírodě a jsou méně pod dozorem dospělých. VZP se snaží s dětskými úrazy bojovat za pomoci projektu VZPoura úrazům, kdy její hendikepovaní zaměstnanci besedují se školáky a varují je před rizikovým chováním. Tento projekt pokračuje i o prázdninách.

Ilustrační obrázek

Většina dětských úrazů naštěstí není natolik závažná, aby si vyžádala hospitalizaci. Přesto ale ročně končí s poraněním na nemocničním lůžku kolem 15 tisíc dětí. Nejvíce takových případů lékaři vykazují v době od června do srpna. Následující tabulka přesně ukazuje, které části těla jsou úrazem postiženy nejčastěji.

Počty dětských úrazů a náklady na jejich léčbu

  Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016
Pacienti Náklady v Kč Pacienti Náklady v Kč Pacienti Náklady v Kč
Poranění hlavy 57 155 124 530 000 56 778 112 444 000 58 176 119 001 000
Poranění krku 5 314 10 113 000 4 945 9 211 000 5 101 8 411 000
Poranění hrudníku 5 784 12 281 000 5 719 14 370 000 5 603 14 813 000
Poranění břicha‚ dolní části zad a pánve 7 896 22 957 000 7 778 24 907 000 8 002 23 494 000
Poranění ramene a paže 10 910 31 837 000 10 839 31 323 000 11 131 34 189 000
Poranění lokte a předloktí 25 980 51 367 000 25 474 50 148 000 26 797 55 445 000
Poranění zápěstí a ruky 65 383 66 091 000 64 909 67 147 000 66 768 72 017 000
Poranění kyčle a stehna 5 253 15 462 000 5 130 14 908 000 5 145 12 161 000
Poranění kolena a bérce 30 188 72 385 000 30 351 73 522 000 30 659 78 221 000
Poranění kotníku a nohy pod ním 53 624 59 962 000 54 575 60 788 000 55 913 66 763 000
Poranění postihující více částí těla 972 24 304 000 1 011 21 415 000 988 22 432 000
Poranění neurčené části těla 485 737 000 587 777 000 569 1 484 000
Účinky cizího tělesa vniklého do těla 6 500 9 037 000 6 488 7 865 000 6 572 8 529 000
Popáleniny a poleptání podle lokalizace 4 752 15 240 000 4 706 13 826 000 4 953 16 674 000
Popáleniny a poleptání oka a vnitř. orgánů 613 1 326 000 553 1 352 000 489 1 158 000
Popáleniny a poleptání mnohočetné 922 17 388 000 827 12 454 000 906 22 352 000
CELKEM* 212 044 535 016 000 210 984 516 458 000 217 550 557 142 000

*Celkové číslo ve sloupcích Pacienti uvádí počet zraněných osob ve věku 0-19 let, nikoliv počet zranění – u jednoho klienta mohli lékaři vykázat více různých poranění.

Projekt VZPoura úrazům má za cíl varovat děti hlavně před těmi situacemi, při nichž by si mohly způsobit zdravotní újmu s následky na celý život. O nebezpečích s nimi do škol, ale třeba i na letní tábory jezdí besedovat ambasadoři projektu. To jsou pracovníci VZP, kteří sami při úrazu utrpěli zranění, které jim způsobilo celoživotní hendikep. Ve školním roce 2017/2018 vstoupí VZPoura úrazům do již třetího roku existence. Za dobu trvání zvládli ambasadoři již 480 besed s více než 35 tisíci dětí. Letos o prázdninách už navštívili 12 z 16 plánovaných letních táborů. 

Na zájem škol o besedy si projekt rozhodně nemůže stěžovat. Ostatně rezervační systém, který je nyní otevřen až do prosince, se velmi rychle plní. Kvalitu a přínos projektu potvrzuje i to, že letos v květnu byl vyznamenán zvláštní cenou poroty v soutěži personálních projektů HREA EXCELLENCE AWARD 2016. Porota ocenila zejména přínos v oblasti sociální odpovědnosti i faktické výstupy týkající se prevence a předcházení úrazům u dětí a mládeže.   

TOP 5 nejnákladnějších dětských úrazů

1. Toxické účinky žíravých látek chlapec 2 roky 2 791 240 Kč
2. Zlomenina bérce včetně kotníku  dívka 13 let   2 128 839 Kč
3. Popálení více částí těla    chlapec 12 let 1 303 411 Kč
4. Poranění nitrobřišních orgánů chlapec 18 let 1 251 765 Kč
5. Nitrolební poranění    chlapec 10 let 1 008 085 Kč

Mgr. Oldřich Tichý
vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí